top of page

Paperless

for business

Presented by Stream I.T. Consulting Ltd.

Taxone

 

TaxOne เป็นรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Software as a Service: SaaS) ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารที่ใช้ภายในองค์กรและที่จัดเก็บตามระเบียบกรมสรรพากร ทำให้กระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่ายลงด้วย

 

เราออกแบบระบบ TaxOne ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ โดยคำนึงถึงความต้องการด้านการใช้งานของลูกค้าองค์กรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นระบบนี้ จึงอยู่บนพื้นฐานระเบียบวิธีปฏิบัติ ใช้งานง่าย และมุ่งเน้นรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

OUR SERVICES

Business Registrat  on

มีบริการให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมสรรพากร บริการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (workflow) ของระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Report) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุมัติจากกรมสรรพากร

รวมถึงมีบริการแปลงและจัดเรียงข้อมูล XML ให้ได้มาตรฐานสำหรับการนำส่งต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง 

igital

Template

 d

เรามีบริการจัดทำ electronic template โดยสามารถออกแบบและปรับแต่งฟอร์มให้รองรับตามความต้องการของแต่ละองค์กรในรูปแบบที่หลากหลาย ก่อนจะนำส่งไปยังกระบวนการ digital signature

Digital Sign  ture

ภายใต้ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยระเบียบการจัดทำ ส่งมอบ และ เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2560 นั้น เรามีเทคโนโลยี Public Key Infrastructure ที่สามารถสร้าง บริหารจัดการและจัดเก็บ Private Key และ  Public Key มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) สำหรับเก็บรักษาความลับ และใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล  (Digital Signature) โดยสามารถเชื่อมโยงเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ออกเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบสถานะของเอกสารว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีผลตามกฎหมายตาม พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Digital Data Transferring t   CUSTOMERS/PartneRs

หลังจากลงลายมือดิจิทัลลงในเอกสารแล้ว เราจะถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ

ได้แก่ Email, SMS, MMS รวมถึงการแจ้งเตือนแอพพลิเคชันบนมือถือและพอร์ทัลลูกค้า

Digital RePOrt

Security Control

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรสามารถเชื่อมต่อกับระบบหลักที่จัดทำรายงานต่างๆ ของลูกค้าองค์กร  และนำมาจัดเก็บในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

โดยมั่นใจได้ว่าเอกสารจะปลอดภัยไม่ถูกเปลี่ยนแปลงใดๆ พร้อมให้เก็บเอกสารได้นานตามต้องการ ทั้งยังลดต้นทุนของกระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่จัดเก็บ ค่าจัดส่งเอกสารและลดเวลาของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ตั้งแต่

การจัดเก็บ ค้นหาและตรวจสอบ

ระบบ Cloud Service ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าองค์กร ด้วยการออกแบบที่รองรับ Computing, Commerce, Storage, Backup, Disaster Recovery, Networking และ Security ตามมาตรฐาน ISO 27001 รวมถึงการให้บริการ Manage Service โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ว่าระบบและบริการต่างๆ ที่เราดูแลนั้นจะทำให้การดำเนินธุรกิจลูกค้าราบรื่นและต่อเนื่อง ข้อมูลมีความปลอดภัย และได้รับความพึงพอใจมากกว่าที่คุณเคยคาดคิด

Digital

Computing 

on Cloud

Society

การให้บริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน วางระบบ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยมีบริการแบบ Managed Services โดยดูแลและแก้ปัญหาตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง

สามารถติดต่อ call center หรือ service center ของสตรีมได้ทั่วประเทศ

Presented by

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง เป็นที่ปรึกษาทางด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความชำนาญในด้านไอที เราทำงานให้กับองค์กรใหญ่ๆ มากมาย เพื่อให้องค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านับล้านของพวกเขาโดยผ่านประสบการณ์ดิจิทัล ในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้ก่อให้เกิดความต้องการด้านไอทีที่เพิ่มขึ้น สตรีมจึงมุ่งสู่ความท้าทายไปพร้อมๆ กับลูกค้าของเราในฐานะคู่ค้าทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้นั่นเอง

ติดต่อ

หากคุณสนใจ

โปรดติดต่อเรา

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

11 อาคาร คิวเฮ้าส์สาทร

ชั้น 7 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์มือถือ: + 668-3925-0523

โทรศัพท์: + 66-2679-2233

Email : marketing@stream.co.th 

Website : stream.co.th

Thanks! Message sent.

Contact

for society

ให้องค์กรของคุณเป็นตัวอย่าง Green Business ด้วย TaxOne

ที่ทำให้การจัดเก็บเอกสาร ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร เพราะจัดเก็บและส่งเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์

ลดกระดาษ ลดการพิมพ์ ลดทรัพยากรการจัดเก็บเอกสาร เท่ากับเป็นการลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมของเรา

 

คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ

3.9

ล้านตัน

 

คนละประมาณ

 

 

60

กิโลกรัมต่อปี

 

ต้องตัดต้นไม้ถึง

 

 

 

66.3

 

ล้าต้นต่อปี

อ้างอิง: Thaihealth.or.th, 2013

bottom of page