top of page
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)

บทนำ

ประกาศการใช้ Cookie นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งควบคุมและจัดการโดยบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด (“บริษัท”) โดยประกาศนี้จะอธิบายว่าสตรีมใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร

 

ข้อ 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กจัดเก็บในลักษณะของ Text ไฟล์  โดยเว็บไซต์ของบริษัทจะส่ง คุกกี้ ไปยัง เบราว์เซอร์ (Browser) ของท่านและอาจมีการบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้

 

ข้อ 2. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับ Browser และการตั้งค่าของท่านและช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการใให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ที่จะทำให้บริษัทเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไรและมีการใช้บริการของบริษัทอย่างไร

2.4 เพื่อให้บริษัทได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่านรวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามที่ท่านสนใจ

ทั้งนี้ บริการต่างๆของบริษัทเปิดให้บริการแยกอยู่ในเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันโดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

 

ข้อ 3. บริษัทใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์บริษัทมีการใช้คุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third Party Cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเช่น Google เป็นต้น เพื่อภาพคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ที่บริษัทใช้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

  • Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำถ้าในระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเช่นเฝ้าติดตามภาษาที่ท่าน ได้ตั้งค่าและเลือกใช้เป็นต้นและจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บบราวเซอร์

  • Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกที่ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บของบริษัทจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานบริษัทมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภทดังนี้

3.1 คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

3.2 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเก็บข้อมูลเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บของบริษัท ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบริษัทแต่อาจจะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

3.3 คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจดจำตัวเลือกต่างๆที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้เช่นช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านหรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาด font หรือการตั้งค่าต่างๆของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

3.4 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytics Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทเห็นปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานอย่างไรก็ดีข้อมูลที่คุกกี้มีเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของบริษัท อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทรวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดของ Cookie แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

 

ข้อ 4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

Browser ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธ Cookie จากบริการของบริษัทได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบน Browser ที่ท่านใช้งาน

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ท่านสามารถหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของ Browser ที่ท่านใช้งานได้

• Internet Explorer

https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

• Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105

• Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

• Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• Safari iOS

https://support.apple.com/en-us/HT201265

• Android

http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและบริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

 

ข้อ 5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือ Social Media ของบุคคลภายนอกรวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจาก Social Media เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือ Social Media ของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและการตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองโดยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้และขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้บริษัทขอให้ท่านเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อ 7. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของบริษัทสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02- 679- 2233 หรืออีเมล  info@stream.co.th
 

ท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy

CONTACT US

INTERESTED

PLEASE CONTACT

Stream-logo-silver-on-clear-small.png

11 Q.House Sathorn Bldg.,

7th Floor, South Sathorn Road,

Tungmahamek,Sathorn,

Bangkok 10120

OFFICE : + 66-2679-2233

Email : marketing@stream.co.th 

Website : stream.co.th

bottom of page