top of page
TaxOne W.png

ABOUT US

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอทีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราจับมือกับองค์กรต่างๆ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านับล้านคนผ่านประสบการณ์ด้านดิจิทัล

ด้วยความท้าทายของกระแสดิจิทัลที่มาแรง ผสมผสานกับความต้องการที่หลากหลาย สตรีมฯ ยังคงมุ่งมั่นเผชิญหน้าความท้าทาย และก้าวไปกับลูกค้าของเรา

สำหรับ TaxOne นับเป็นหนึ่งในโซลูชั่นของสตรีมฯ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า เราในฐานะที่ปรึกษาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลความต้องการที่หลากหลายได้ครอบคลุม เราภูมิใจที่ได้นำเสนอบริการจัดทำใบกำกับภาษีแบบครบวงจรให้กับคุณ

Paperless for Business

TaxOne เกิดจากแนวคิดที่ต้องการลดกระดาษในองค์กรของเรา แผนกบัญชีจึงเป็นต้นแบบที่เราเริ่มดำเนินการ

ประจวบเหมาะกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้จัดทำเอกสารให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยเรื่องการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่ต้น

 

ในที่สุดเราจึงจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบของกรมสรรพากรเป็นรายแรกในประเทศไทยภายใต้ระเบียบนี้

นั่นคือจุดเริ่มต้นที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของเรา ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระดาษลดลง กระบวนการทำงานของแผนกบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์และประมวลผล

ในระบบสารสนเทศได้ง่าย นำไปสู่รอยยิ้มของทุกฝ่ายในองค์กร

 

หลังจากนั้นเราจึงระดมสมองคิดและวางแผนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบ Platform ที่

มีบริการครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าองค์กรที่ต้องการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสะดวกสบายที่สุด

ตอนนี้เรามั่นใจในศักยภาพการให้บริการของเราโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลคุณ

PAPERLESS

FOR SOCIETY

นอกเหนือไปจากแนวคิดด้านธุรกิจ เรายังมีแนวคิดที่จะทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการที่ TaxOne จัดเก็บเอกสารและส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 100% จึงลดการใช้กระดาษลงได้อย่างมาก

รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น ในส่วนของการพิมพ์ ลดหมึก ลดเครื่องพิมพ์ และยังลดการพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารด้วย

เราสนับสนุนให้ทุกองค์กรเป็น Green Business เพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

CONTACT US

INTERESTED

PLEASE CONTACT

Stream-logo-silver-on-clear-small.png

11 Q.House Sathorn Bldg.,

7th Floor, South Sathorn Road,

Tungmahamek,Sathorn,

Bangkok 10120

OFFICE : + 66-2679-2233

Email : marketing@stream.co.th 

Website : stream.co.th

Thanks! Message sent.

bottom of page